Audio produkcija

Audio produkcija podrazumijeva širok spektar mogućnosti i usluga. Izdvojiti ćemo samo neke od njih:

 • Osmišljavanje i izrada radijskih reklama i jingleova.
 • Snimanje i produkcija.
 • Mastering.
 • Prerada i dorada radijskih jingleova i reklama.
 • Produkcija radijskih emisija.
 • Osmišljavanje i izrada reklamnih songova.
 • Spikerske usluge.

Osim gore navedenih zgodno je spomenuti da smo producirali (snimili i montirali) i brojne radijske emisije, radio drame, kompletan audio materijal hvarske ženske klape Bodulke kao i neke live projekte.

CJENIK:

 • Izrada reklamnog spota do 60 sekundi - 700,00 kn
 • Spikerski honorar - 500,00 kn ( ukoliko stranka ima vlastitog spikera honorar se ne naplaćuje)
 • Izrada reklamnog songa - 4.000,00 kn ( u cijenu nije uračunat honorar za vokal)
 • Izrada jednostavne reklamne poruke - 400,00 kn
 • Mutacija, dorada reklamnog spota - 300,00 kn
 • Otkup autorskih prava - 500,00 kn

PDV 23% nije uključen u cijene.


POSLUŠAJ:

Song MANA - GEGO
Song MANA

 • Naručitelj: Mana Moda d.o.o.

 • Pjevao: Stjepan Barišić  - GEGO

 • Svirao: Igor Kolumbić

 • Prateći vokali: Joško Rosso

 • Produkcija i programiranje: Igor Kolumbić

 • Tekst: Stjepan Barišić - GEGO

 • Aranžman: Igor Kolumbić

Tony Cetinski - najava koncerta
Tony Cetinski - najava koncerta

 • Vokal: Igor Kolumbić

 • Osmislio i snimio: Igor Kolumbić

 • Produkcija: Igor Kolumbić

Tempera - BODULKE
CD hvarske ženske klape Bodulke - Golubice bila


 • Nakladnik: Arija / Bodulke

 • Snimanje, produkcija i miks: Igor Kolumbić

 • Grafička priprema, izrada omota: Ivo Zaninović - Grande

 • Mastering i editing: Toni Eterović

GARMIN - Offero Prima, reklama
Offero Prima - Garmin RC

 • Vokali: Matija Lovrec, Igor Kolumbić

 • Reklamu osmislio: Igor Kolumbić

 • Produkcija: Igor Kolumbić

Mini Moj reklama
Mini - Moj reklama

 • Vokali: Ema, Petra i Igor Kolumbić (za obiteljski biznis, obiteljska reklama :-) )

 • Song osmislio: Joško Rosso

 • Song pjevali: Stella Maris (zbor)

 • Produkcija: Igor Kolumbić

1 | 2 | 3 | 4